8:00 am đến 6:00 pm

Thứ 2 đến Thứ 6

55 Nguyễn Thị Minh Khai

Quận 1, TPHCM

(08)-991-551.73

info@canhore.vn

Phạm vi giá: Từ đến

Compare Listings

Property Grid 1

Căn hộ Gem Riverside, Quận 2 – Đất Xanh Group

 • Từ 31Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 70 m²

Dự án căn hộ SAFIRA Khang Điền, Quận 9

 • Từ 25Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 55 m²

Căn hộ Luxgarden, Quận 7 – Đất Xanh Group

 • Từ 1,700Tr/căn
 • 2 bd
 • 72 m²

Căn hộ Opal Skyview, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 1,500Tr/căn
 • 2 bd
 • 70 m²

Căn hộ Opal Garden, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 1,500Tr/căn
 • 2 bd
 • 62 m²

Căn hộ Opal Riverside, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 2,000Tr/căn
 • 2 bd
 • 70 m²

Property Grid 2

Căn hộ Gem Riverside, Quận 2 – Đất Xanh Group

 • Từ 31Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 70 m²

Dự án căn hộ SAFIRA Khang Điền, Quận 9

 • Từ 25Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 55 m²

Căn hộ Luxgarden, Quận 7 – Đất Xanh Group

 • Từ 1,700Tr/căn
 • 2 bd
 • 72 m²

Căn hộ Opal Skyview, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 1,500Tr/căn
 • 2 bd
 • 70 m²

Căn hộ Opal Garden, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 1,500Tr/căn
 • 2 bd
 • 62 m²

Căn hộ Opal Riverside, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 2,000Tr/căn
 • 2 bd
 • 70 m²

Property Grid 3

Căn hộ Gem Riverside, Quận 2 – Đất Xanh Group

 • Từ 31Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 70 m²

Dự án căn hộ SAFIRA Khang Điền, Quận 9

 • Từ 25Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 55 m²

Căn hộ Luxgarden, Quận 7 – Đất Xanh Group

 • Từ 1,700Tr/căn
 • 2 bd
 • 72 m²

Căn hộ Opal Skyview, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 1,500Tr/căn
 • 2 bd
 • 70 m²

Căn hộ Opal Garden, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 1,500Tr/căn
 • 2 bd
 • 62 m²

Căn hộ Opal Riverside, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 2,000Tr/căn
 • 2 bd
 • 70 m²
Nổi bậc Cần bán

Dự án VinCity Grand Park Quận 9, chỉ 200tr sở hữu nhà.

 • Từ 800Tr/căn
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 50 m²

Property Grid 4

Căn hộ Gem Riverside, Quận 2 – Đất Xanh Group

 • Từ 31Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 70 m²

Dự án căn hộ SAFIRA Khang Điền, Quận 9

 • Từ 25Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 55 m²

Căn hộ Luxgarden, Quận 7 – Đất Xanh Group

 • Từ 1,700Tr/căn
 • 2 bd
 • 72 m²

Căn hộ Opal Skyview, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 1,500Tr/căn
 • 2 bd
 • 70 m²
http://addurl.nu