8:00 am đến 6:00 pm

Thứ 2 đến Thứ 6

197 Nguyễn Văn Thủ

Quận 1, TPHCM

0948.39.4468

info@canhore.vn

Phạm vi giá: Từ đến

Compare Listings

Property Grid 1

Dự án căn hộ Hausbelo Quận 9 chủ đầu tư EZ LAND Việt Nam

 • Từ 25,000,000Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 55 m²

Dự án căn hộ Metro Star Quận 9 chủ đầu tư C.T Group

 • Từ 31,000,000Tr/m2
 • 2 bd
 • 51 m²

Căn hộ Gem Riverside, Quận 2 – Đất Xanh Group

 • Từ 31Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 70 m²

Dự án căn hộ SAFIRA Khang Điền, Quận 9

 • Từ 25Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 55 m²

Căn hộ Luxgarden, Quận 7 – Đất Xanh Group

 • Từ 1,700Tr/căn
 • 2 bd
 • 72 m²

Căn hộ Opal Skyview, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 1,500Tr/căn
 • 2 bd
 • 70 m²

Property Grid 2

Dự án căn hộ Hausbelo Quận 9 chủ đầu tư EZ LAND Việt Nam

 • Từ 25,000,000Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 55 m²

Dự án căn hộ Metro Star Quận 9 chủ đầu tư C.T Group

 • Từ 31,000,000Tr/m2
 • 2 bd
 • 51 m²

Căn hộ Gem Riverside, Quận 2 – Đất Xanh Group

 • Từ 31Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 70 m²

Dự án căn hộ SAFIRA Khang Điền, Quận 9

 • Từ 25Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 55 m²

Căn hộ Luxgarden, Quận 7 – Đất Xanh Group

 • Từ 1,700Tr/căn
 • 2 bd
 • 72 m²

Căn hộ Opal Skyview, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 1,500Tr/căn
 • 2 bd
 • 70 m²

Property Grid 3

Dự án căn hộ Hausbelo Quận 9 chủ đầu tư EZ LAND Việt Nam

 • Từ 25,000,000Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 55 m²

Dự án căn hộ Metro Star Quận 9 chủ đầu tư C.T Group

 • Từ 31,000,000Tr/m2
 • 2 bd
 • 51 m²

Căn hộ Gem Riverside, Quận 2 – Đất Xanh Group

 • Từ 31Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 70 m²

Dự án căn hộ SAFIRA Khang Điền, Quận 9

 • Từ 25Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 55 m²

Căn hộ Luxgarden, Quận 7 – Đất Xanh Group

 • Từ 1,700Tr/căn
 • 2 bd
 • 72 m²

Căn hộ Opal Skyview, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 1,500Tr/căn
 • 2 bd
 • 70 m²

Căn hộ Opal Garden, Thủ Đức – Đất Xanh Group

 • Từ 1,500Tr/căn
 • 2 bd
 • 62 m²

Property Grid 4

Dự án căn hộ Hausbelo Quận 9 chủ đầu tư EZ LAND Việt Nam

 • Từ 25,000,000Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 55 m²

Dự án căn hộ Metro Star Quận 9 chủ đầu tư C.T Group

 • Từ 31,000,000Tr/m2
 • 2 bd
 • 51 m²

Căn hộ Gem Riverside, Quận 2 – Đất Xanh Group

 • Từ 31Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 70 m²

Dự án căn hộ SAFIRA Khang Điền, Quận 9

 • Từ 25Tr/m2
 • 1-3 bd
 • 1-3 ba
 • 55 m²
1
http://addurl.nu