8:00 am đến 6:00 pm

Thứ 2 đến Thứ 6

55 Nguyễn Thị Minh Khai

Quận 1, TPHCM

(08)-991-551.73

info@canhore.vn

Phạm vi giá: Từ đến

Compare Listings

Gửi tin nhắn tới chúng tôi

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất

Hỗ trợ nhanh

Bạn có thể tự thực hiện những vấn đề khi gặp phải trên web chúng tôi

Thành viên hỗ trợ

Mr.Nguyễn Tân
Hợp tác kinh doanh
hoptac@canhore.vn

 

Mr.Nguyễn Minh
Quản lý kỹ thuật
kythuat@canhore.vn

Văn phòng

55 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

1
http://addurl.nu