8:00 am đến 6:00 pm

Thứ 2 đến Thứ 6

55 Nguyễn Thị Minh Khai

Quận 1, TPHCM

(08)-991-551.73

info@canhore.vn

Compare Listings

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ VinCity Quận 9

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ VinCity Quận 9

Thông qua bài viết này, Rever sẽ giúp những khách hàng đang có ý định vay vốn mua dự án căn hộ VinCity Quận 9 có thể biết được chính xác số tiền phải trả hàng tháng theo từng khoảng thời gian vay.

Trước khi đi vào chi tiết bài viết, Rever cập nhật lại giá bán dự kiến căn hộ dự án VinCity Quận 9 để bạn nắm. Ngoài ra, tại dự án VinCity Quận 9, chủ đầu tư Vingroup rất có thể cũng đưa ra chính sách vay lên đến 70% giá trị căn hộ cùng thời hạn vay đến 20 – 35 năm.

Tải phân tích ưu và khuyết điểm, tỉ suất lợi nhuận đầu tư dự án Vincity Quận 9

Giá bán dự kiến căn hộ VinCity Quận 9:

 • Căn hộ 1PN sẽ có giá bán dự kiến là từ: 700 triệu/căn (Chưa VAT).
 • Căn hộ 2PN sẽ có giá bán dự kiến là từ: 1.1 tỷ đồng/căn (Chưa VAT).
 • Căn hộ 3PN sẽ có giá bán dự kiến là từ:  1.5 tỷ đồng/căn (Chưa VAT).

Lưu ý: Trên đây chỉ là giá bán dự kiến mà Rever đưa ra để bạn tham khảo. Hiện tại, chủ đầu tư chưa công bố chính thức giá bán của dự án VinCity Quận 9.

Đối với khách hàng chọn vay mua căn hộ 1PN- giá bán khoảng 700 triệu/căn

Trường hợp 1: Khách hàng chọn thời gian vay 10 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ VinCity Quận 9

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 872.93 triệu: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 1PN VinCity Quận 9 trong thời hạn vay 10 năm.
 • 210,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 1PN giá bán khoảng 700 triệu.
 • 490,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 172,929,167: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 10 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 6,941,667: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trường hợp 2: Khách hàng chọn thời gian vay 15 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ VinCity Quận 9

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 958.68 triệu: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 1PN VinCity Quận 9 trong thời hạn vay 15 năm.
 • 210,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 1PN giá bán khoảng 700 triệu.
 • 490,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 258,679,167: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 15 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 5,580,556: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trường hợp 3: Khách hàng chọn thời gian vay 20 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ VinCity Quận 9

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 1.04 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 1PN VinCity Quận 9 trong thời hạn vay 20 năm.
 • 210,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 1PN giá bán khoảng 700 triệu.
 • 490,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 344,429,167: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 20 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 4,900,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Đối với khách hàng chọn vay mua căn hộ 2PN – giá bán khoảng 1.1 tỷ/căn

Trường hợp 1: Khách hàng chọn thời gian vay 10 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ VinCity Quận 9

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 1.37 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 2PN VinCity Quận 9 trong thời hạn vay 10 năm.
 • 330,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 2PN giá bán khoảng 1.1 tỷ.
 • 770,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 271,745,833: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 10 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 10,908,333: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trường hợp 2: Khách hàng chọn thời gian vay 15 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ VinCity Quận 9

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 1.51 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 2PN VinCity Quận 9 trong thời hạn vay 15 năm.
 • 330,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 2PN giá bán khoảng 1.1 tỷ.
 • 770,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 406,495,833: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 15 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 8,769,444: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trường hợp 3: Khách hàng chọn thời gian vay 20 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ VinCity Quận 9

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 1.64 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 2PN VinCity Quận 9 trong thời hạn vay 20 năm.
 • 330,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 2PN giá bán khoảng 1.1 tỷ.
 • 770,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 541,245,833: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 20 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 7,700,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Đối với khách hàng chọn vay mua căn hộ 3PN – giá bán khoảng  1.5 tỷ/căn

Trường hợp 1: Khách hàng chọn thời gian vay 10 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ VinCity Quận 9

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 1.87 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 3PN VinCity Quận 9 trong thời hạn vay 10 năm.
 • 450,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 3PN giá bán khoảng 1.5 tỷ.
 • 1,050,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 370,562,500: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 10 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 14,875,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trường hợp 2: Khách hàng chọn thời gian vay 15 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ VinCity Quận 9

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 2.05 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 3PN VinCity Quận 9 trong thời hạn vay 15 năm.
 • 450,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 3PN giá bán khoảng 1.5 tỷ.
 • 1,050,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 554,312,500: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 15 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 11,958,333: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trường hợp 3: Khách hàng chọn thời gian vay 20 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ VinCity Quận 9

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 2.24 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 3PN VinCity Quận 9 trong thời hạn vay 20 năm.
 • 450,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 3PN giá bán khoảng 1.5 tỷ.
 • 1,050,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 738,062,500: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 20 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 10,500,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trên đây, Rever đã gửi đến bạn cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ VinCity Quận 9 (VinCity Grand Park). Để hiểu thêm về dự án, bạn có thể tải về tài liệu phân tích dưới đây.

giá bán và vị trí dự án căn hộ Vincity Quận 9

Có thể bạn quan tâm:

Hùng Phú (TH)

img

rever

Bài liên quan

Human Brains Have Evolved Special ‘Feel-Good’ Circuits

Enlarge this imageA chimpanzee skull, at still left, in addition to a human skull. Experts are probing why our brains developed so differently inspite of lots of similarities.D. Roberts/Science Photograph Library/Getty Imageshide captiontoggle captionD. Roberts/Science Photo Library/Getty ImagesA chimpanzee skull, at left, along with a human cranium. Experts are probing why our brains evolved Landry Shamet Jersey so in different ways inspite of numerous similarities.D. Roberts/Science Photograph Library/Getty ImagesA mind program involved with everything from habit to autism appears to acquire advanced otherwise in men and women than in terrific apes, a crew stories Thursday during the journal Science. The technique controls the production of dopamine, a chemical me senger that performs an important function in pleasure and rewards. "Humans have evolved a dopamine system that may be various compared to a single in chimpanzees," suggests Nenad Sestan, an writer from the review as well as a profe sor of neuroscience at Yale. That would a sistance explain why human behavior is so distinct from our nearest family regardle s that our brains are remarkably equivalent, he states. It might also lose mild on why men and women are susceptible to mental problems including autism. The acquiring arrived from the ma sive, multicenter work to match the brains of numerous species. Scientists appeared at 247 samples of brain ti sue from 5 macaque monkeys, 5 chimpanzees and six men and women. They appeared at which genes have been turned on or off in sixteen locations https://www.76ersedge.com/Timothe-Luwawu-Jersey with the mind. As well as in most areas, the variations amongst species have been refined. But there was a putting distinction while in the neocortex, a location of your brain that is definitely way more designed in persons than in chimpanzees.The staff observed that a gene identified as TH, that is involved with the creation of dopamine, was expre sed within the neocortex of individuals, but not chimpanzees. "That caught our awarene s," says Andre Miguel Sousa, one more creator with the analyze who is effective in Sestan's lab at Yale. Dopamine is greatest acknowledged for its purpose within the brain's reward program, which responds to every little thing from intercourse and meals to addictive medicine. But dopamine also helps control emotional responses, memory and movement. And irregular dopamine levels have already been joined to disorders together with Parkinson's, schizophrenia and autism. It is really continue to not obvious how di similarities during the dopamine system have an affect on the human brain, Sestan suggests. "But we all know exactly where to seem to test to see why we have this and chimpanzees really don't," he says. 1 tantalizing chance is dopamine plays a role in humans' special capability to go after benefits that are months or perhaps a long time absent. That concept has become proposed by Robert Sapolsky, a profe sor of biology and neurology at Stanford College.Photographs - Health and fitne s NewsHow Seem Formed The Evolution Of your respective BrainSapolsky cites evidence that in human beings, dopamine ranges increase drastically whenever we foresee benefits which can be uncertain and far down the road, like retirement or perhaps the afterlife. That would reveal what motivates persons to operate for things that have https://www.76ersedge.com/Dana-Barros-Jersey no apparent short-term benefit, he says. The brand new analyze does not confirm Sapolsky's speculation, Sestan suggests. However the conclusions do "lead in that direction." The neocortex was not the sole location of the mind to point out distinctions in gene expre sion among species. The workforce also found di similarities in substantially older places, which include an historical composition known as the cerebellum."A very old element of your human brain appears to have very recent adjustments," Sestan states. It's going to choose several years to totally realize what many of the modifications indicate, he claims. Although the finding could finally a sist describe what makes the human brain unique, and what goes improper inside a array of mind ailments.

Xem chi tiết
bởi: CafeLand

BJ Leiderman: ‘I’m The Luckiest Composer Around the Planet’

Enlarge this imageBJ Leiderman is the composer in the theme music for Weekend Version and various public-radio plans.Brad Nathanson/Courtesy on https://www.bucksedges.com/George-Hill-Jersey the artisthide captiontoggle captionBrad Nathanson/Courtesy with the artistBJ Leiderman would be the composer on the theme music for Weekend Edition and also other public-radio courses.Brad Nathanson/Courtesy of the artistIf you're a regular NPR listener, you understand BJ Leiderman's songs. Leiderman would be the John Williams of community radio: He is written the theme new music for applications like Morning Edition, Market and, yes, Weekend Version.Around the NationThe Gentleman Behind The 'Morning Edition' Concept Songs. Also, Lyrics! Now, the composer https://www.bucksedges.com/Khris-Middleton-Jersey has launched his 1st album, BJ, a set of tracks he is published over the past a number of decades. The Randall Bramblett Band acts as Leiderman's backing band, and banjo grasp Bla Fleck is highlighted on three tracks. "I'm the luckiest composer in the world," Leiderman claims. "It's the best storm of remaining while in the ideal spot at the proper time, with the correct bunch of chords along with a fantastic melody ... Everything just arrived jointly." Hear Leiderman's entire discu sion with NPR's Scott Simon like a reasonably convincing John Lennon impre sion plus a comedian tale a Kareem Abdul-Jabbar Jersey couple of fireplace alarm at NPR headquarters with the audio url.

Xem chi tiết
bởi: CafeLand

Justice Office: Disney Should buy 21st Century Fox, But With A single Caveat

Enlarge this imageThe Walt Disney Co. logo appears on the display over the ground of the The big apple Inventory Exchange.Richard Drew/APhide captiontoggle captionRichard Drew/APThe Walt Disney Co. symbol appears with a monitor previously mentioned the floor on the The big apple Inventory Exchange.Richard Drew/APDisney has moved one stage closer to buying a huge chunk of twenty first Century https://www.celticsedge.com/Bob-Cousy-Jersey Fox. On Wednesday, the Justice Office declared it had approved theproposed offer, valued at a complete $71.three billion. The DoJ entered into a consent decree with Disney and Fox enabling the deal to move forward, with 1 caveat: Disney, the proprietor of ESPN, have to unload 22 regional athletics networks which were at first a part of the acquisition, to stay away from undue dominance in athletics broadcasting. Disney's offer contains the 20th Century Fox movie and television studios, along while using the Fx cable channels, Fox's stakes in Hulu, Sky, Nationwide Geographic A sociates https://www.celticsedge.com/Jayson-Tatum-Jersey plus much more. Fox designs to spin off the Fox broadcasting network and stations, Fox Information Channel, Fox Small busine s Networks and a number of other other belongings into a enterprise currently often called "New Fox."Busine s Comcast Makes Bid For 21st Century Fox In Huge Hollywood Ability Play "The functions have worked diligently considering the fact that announcing the acquisition past December to deliver the DoJ the information it wanted," examine an announcement launched because of the Walt Disney Firm. "We are pleased that the DoJ concluded that, except the proposed acquisition in the Fox Athletics Regional Networks, the transaction will never harm competitivene s." But Disney has some level of competition for the obtain: rival Comcast just lately introduced a bid https://www.celticsedge.com/Danny-Ainge-Jersey for Fox's belongings totaling $65 billion. Their offer you prompted Disney very last week to sweeten its offer initially declared last yr for $52.four billion to your latest standard of $38 per share in hard cash and inventory. The Justice Office has given Disney and Fox a minimum of 90 days just after the sale closes to satisfy its requirements. The offer also should be authorised by shareholders of equally firms and faces other regulatory opinions, although Comcast can neverthele s produce a bigger counter offer.

Xem chi tiết
bởi: CafeLand

Tham gia thảo luận

1
http://addurl.nu